WIJ HOUDEN VAN ONS VAK

Echt vakmanschap in de 6e generatie

Bakkerij Achten werd al in 1845 opgericht. Het werd onder andere door de eerste meesterbakkers van Duitsland, Maria & Katharina Derix, gemaakt tot wat het nu nog steeds is:
Een familiebedrijf met echt vakmanschap.

Familiebedrijf
al meer dan 175 jaar

Bakkerij en banketbakkerij Achten, gevestigd in Niederkrüchten-Elmpt, werd in 1845 door Peter Theodor Derix en zijn vrouw Maria Agnes Derix (née Stockums) opgericht als ambachtelijk bedrijf.

De zoon van de oprichters, Wilhem Derix, trouwde in 1886 met Therese Derix (geboren Sanders) en nam toen de bakkerij over. Tijdens zijn tijd als kantinebeheerder in het leger had hij al een voor die tijd modern zakelijk inzicht ontwikkeld, dat hij vervolgens actief gebruikte bij het runnen van zijn bakkerijbedrijf. Alle vijf mannen van de elf kinderen van Wilhelm Derix stierven in hun jeugd.

Daarom leerden zijn twee oudste dochters, Maria en Katharina Derix, het bakkersvak. In 1922 slaagden zij beiden met succes voor hun meesterexamen in Erkelenz en waren daarmee de enige vrouwelijke meesterbakkers in Duitsland op dat moment. De bakkerij was toen al een familiebedrijf, waarin elke zuster haar eigen taak had: Maria en Katharina als meesterbakkers, aan de oven ondersteund door neef Peter Gotzen, Wilhemine als bedrijfsleidster, en Josefine en Therese op huishoudelijk gebied, die ook in de bakkerij met ijver en een uitgesproken zakelijk inzicht “hun mannetje stonden”.

Will Achten, een neef van de zussen, besloot in 1951 ook het bakkersvak te leren. Na bijna drie decennia van vrouwelijke leiding deed nu weer een man zijn intrede in de bakkerij. In Aken, waar zijn overgrootvader destijds examen had gedaan, slaagde ook Willi Achten in 1956 met succes voor het meestersexamen. In datzelfde jaar trouwde hij met Marli Achten (née Reefs), met wie hij voortaan de bakkerij leidde.

Familienunternehmen
seit über 175 Jahren

Die Backerei und Konditorei Achten mit Sitz in Niederkrüchten-Elmpt wurde von Peter Theodor Derix und seiner Frau Maria Agnes Derix (geb. Stockums) im Jahre 1845 als Handwerksbetrieb gegründet.

Der Sohn der Gründer, Wilhem Derix heiratete 1886 Therese Derix (geb. Sanders) und übernahm in dieser Zeit die Bäckerei. Während seiner Zeit als Kantinenleiter beim Militär hatte er bereits einen für die damalige Zeit modernen Geschäftssinn entwickelt, den er dann bei der Führung seines Bäckereigeschäfts tatkräftig einsetzte. Alle fünf männlichen der insgesamt elf Kinder von Wilhelm Derix starben bereits im Kindesalter.

So kam es, dass seine beiden ältesten Töchter, Maria und Katharina Derix, das Backhandwerk erlernte. Die Beiden legten im Jahr 1922 mit Erfolg ihre Meisterprüfung in Erkelenz ab und waren zu dieser Zeit die einzigen Bäckermeisterinnen Deutschlands. Die Bäckerei war schon damals ein Familienbetrieb, in dem jede Schwester ihre Aufgabe hatte: Maria und Katharina als Bäckermeisterinnen, am Backofen unterstützt von Cousin Peter Gotzen, Wilhemine als Geschäftsführerin sowie Josefine und Therese im häuslichen Bereich, die aber auch in der Bäckerei mit Fleiß und ausgeprägtem Geschäftssinn “ihre Frau standen.”

Will Achten, ein Neffe der Schwestern, entschloss sich im Jahre 1951, ebenfalls den Bäckerberuf zu erlernen. Nach nahezu drei Jahrzehnten weiblicher Führung kam nun wieder ein Mann in die Backstube. In Aachen, wo seinerzeit sein Urgroßvater seine Prüfung abgelegt hatte, bestand Willi Achten 1956 ebenfalls mit Erfolg die Meisterprüfung. Im gleichen Jahr heiratete er Marli Achten (geb. Reefs) mit der er fortan die Geschicke der Bäckerei lenkte.

Ter nagedachtenis aan Norbert Achten

De familietraditie werd meer dan 35 jaar voortgezet door zoon Norbert Achten, meesterbakker sinds 1987, die samen met zijn vrouw Hildegard Achten (née Bereths) het bedrijf in de vijfde generatie leidde. “D’r Bäcker”, zoals de familie in Elmpt sinds mensenheugenis heet, vierde in 2020 haar 175-jarig bestaan en kan nu al terugkijken op een lange geschiedenis.

Norbert Achten heeft de bakkerij definitief verlaten. Hij is op 12 juli 2022 overleden en laat daarmee een diep gat achter in de geschiedenis van de bakkerij.

Norbert Achten was een echte oudgediende van Bakkerij Achten. Als zoon van Willi en Marli Achten trad hij in de voetsporen van zijn voorouders en leerde het vak vanaf nul. Nadat hij in 1987 zijn meesterexamen had afgelegd, trad hij in dienst van het bedrijf en nam in 1990 de leiding van zijn vader over.

Norbert Achten was een zeer toegewijde en creatieve meesterbakker die altijd met nieuwe producten en recepten kwam. Hij besteedde altijd bijzondere aandacht aan de kwaliteit en de versheid van de producten. Hij was in de regio bekend en gewaardeerd om zijn heerlijke broodjes, zijn heerlijke taarten en zijn speciale passie voor Borussia Mönchengladbach.

Met het overlijden van Norbert Achten verliest Bakkerij Achten niet alleen een groot meesterbakker, maar ook een geweldig mens. Zijn nalatenschap zal voortleven in de familie en in de bakkerij, want de passie voor het bakken en de liefde voor kwaliteit zijn van generatie op generatie doorgegeven.

In Gedenken an Norbert Achten

Die Familientradition wurde über 35 Jahre fortgeführt von Sohn Norbert Achten, Bäckermeister seit 1987, der in fünfter Generation mit seiner Frau Hildegard Achten (geb. Bereths) das Unternehmen leitete. “D’r Bäcker”, wie die Familie seit altershehr in Elmpt genannt wird, feierte 2020 sein 175-jähriges Bestehen und blickt bereits auf eine lange Geschichte zurück.

Norbert Achten hat die Backstube für immer verlassen. Er verstarb am 12. Juli 2022 und hinterlässt eine tiefe Lücke in der Geschichte der Bäckerei.

Norbert Achten war ein echtes Urgestein der Bäckerei Achten. Als Sohn von Willi und Marli Achten trat er in die Fußstapfen seiner Vorfahren und erlernte das Handwerk von der Pike auf. Nach seiner Meisterprüfung im Jahr 1987 trat er in das Unternehmen ein und übernahm 1990 die Geschäftsführung von seinem Vater.

Norbert Achten war ein äußerst engagierter und kreativer Bäckermeister, der sich immer wieder neue Produkte und Rezepte einfallen ließ. Sein besonderes Augenmerk galt dabei immer der Qualität und Frische der Produkte. In der Region war er für seine leckeren Brötchen, seine köstlichen Torten und seine besondere Leidenschaft zu Borussia Mönchengladbach bekannt und geschätzt.

Mit dem Tod von Norbert Achten verliert die Bäckerei Achten nicht nur einen großartigen Bäckermeister, sondern auch einen wunderbaren Menschen. Sein Erbe wird in der Familie und in der Bäckerei weiterleben, denn die Leidenschaft für das Backen und die Liebe zur Qualität haben sich von Generation zu Generation weitervererbt.

Er voor u toen, nu en in de toekomst

Bakkerij Achten blijft bestaan als familiebedrijf. Zoon Andreas Achten en zijn echtgenote Lucas Achten hebben samen met Hildegard Achten de leiding overgenomen en zetten zo de traditie van het familiebedrijf in de zesde generatie voort. Samen zullen zij ervoor zorgen dat bakkerij Achten ook in de toekomst staat voor kwalitatief hoogwaardige producten en de beste service en zo de lange traditie van het ambachtelijke bedrijf met succes voortzetten.

Damals, heute und in Zukunft für Sie da

Die Familientradition wird fortgeführt von Sohn Norbert Achten, Bäckermeister seit 1987, der nun in fünfter Generation mit seiner Frau Hildegard Achten (geb. Bereths) das Unternehmen leitet. Sie haben den Betrieb auf 4 Verkaufsstellen erweitert und beschäftigen mehr als 30 Mitarbeiter. “D’r Bäcker”, wie die Familie seit altershehr in Elmpt genannt wird, feierte 2020 sein 175-jähriges Bestehen und blickt bereits auf eine lange Geschichte zurück.

Mit ihrem Sohn Andreas Achten und seinem Ehepartner Lucas Achten steht die sechste Generation schon in den Startlöchern und wird die Bäckerei Achten übernehmen.